Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma Metni

 

"İŞLETME ÜNVANI"olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

"İŞLETME ÜNVANI"(“İŞLETME”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsam çerçevesinde ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları: Kişisel verileriniz, İŞLETME tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermektedir; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. İŞLETME ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve/veya güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

1.      Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, pasaport ve vize işlemlerinde gerekebilecek kişisel verileriniz; görsel/işitsel verileriniz,

a.       İŞLETME’den aldığınız seyahat ile ilgili sair hizmetler kapsamında gerekebilecek finansal verileriniz; Seyahat bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın seyahat hizmetinin yürütülmesi kapsamında elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz,

b.      Ayrıca, belirli bir İŞLETME online hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, İŞLETME'nin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

c.       Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz;

                                 i.            Seyahat planlaması, rezervasyon ve kiralama işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi,

                               ii.            Konsolosluklara sunulmak amacıyla vize başvurularınızın yürütülebilmesi,

                             iii.            Seyahat kapsamındaki sigorta işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi,

                             iv.            Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi,

                               v.            Kimliğinizin teyit edilebilmesi,

                             vi.            İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi,

                           vii.            Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilebilmesi,

                         viii.            İç işleyişin sağlanması, geliştirilmesi ve araştırma yürütülmesi,

                             ix.            İşe alım ve işin devamının yürütülmesi için gerekli faaliyetlerin sürdürülebilmesi,

                               x.            Anlaşmalı olunan kurumlarla, size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilebilmesi,

                             xi.            Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi,

                           xii.            Müşterilerle seyahat avantajları ve aldıkları hizmet ile ilgili iletişim kurulabilmesi,

                          xiii.            İŞLETME bünyesinde yapılan eğitim, organizasyon, duyuru ve kart başvurularının gerçekleştirilebilmesi,

                          xiv.            Raporlama ve denetim yapılabilmesi

                           xv.            Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ve bu kapsamda analizlerin, müşteri ilişki yönetiminin, raporlamaların yapılabilmesini ve sonraki talep ve organizasyonlarda kullanılabilmesini, kampanya, promosyon ve duyuruların yapılabilmesi, kullanım amaçları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini

                          xvi.            Pazar araştırması, beğeni kullanım ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrasını temin dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, seyahat hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve müşteri taleplerinin gerçekleştirilebilmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.
Ayrıca, 5682 sayılı Pasaport Kanunu, 5115 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği, Kimlik Bildirme Kanunu’nun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik, 1618 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, İŞLETME’ye ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

1.      Kişisel Verilerin Aktarılması: Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla:

 .        TÜRSAB,

a.       İlgili Bakanlıklar dâhil, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşları,

b.      Resmi merciler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar,

c.       Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,

d.      Mahkemeler,

e.      Avukatlar, danışmanlar ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler,

f.        Yetkili temsilci ve acenteler,

g.       Sigorta şirketleri,

h.      Havayolları, oteller, kiralama şirketleri,

i.         İŞLETME kapsamında sunulan hizmetlerin ifasını teminen anlaşmalı olunan hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklarımız,

j.        Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ve bu kapsamda analizlerin, raporlamaların kampanya, promosyon ve duyuruları yapan iş ortakları

k.       İŞLETME'de kullanılan ticari programlar, uygulamalar, internet servisleri dâhil, seyahat hizmetlerinin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülebilmesini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında işbirliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

2.      Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda İŞLETME'nin sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edilmesi amacı ile toplanır.

 

0.      Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız: İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

1.      Veri Güvenliği: İŞLETME, kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte, kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyini sağlamakta ve her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Ayrıca İŞLETME, gerekli güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli olan bütün teknolojik imkânları kullanmaktadır.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, soru, istek, öneri ve şikâyetlerinizi aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaştırabilirsiniz.

 

2.                  Çerezler: İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

 

3.                  Çerezlerin silinmesi: Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumdan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı vermesini sağlayabilirsiniz. Bunun için tarayıcınızın yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz.

 

İŞLETME İletişim Bilgileri

 

İŞLETME Veri Sorumlusu Bilgileri